Välkommen till RFSL Kronoberg

Om ossRFSL

RFSL Kronoberg arbetar för att alla människor skall ges lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Detta gör man dels genom att skapa en naturlig och trygg mötesplats på Strawberry Café för våra medlemmar och andra intresserade, dels genom ett aktivt utåtriktat informations- och utbildningsarbete. RFSL Kronoberg har erfarenhet av att arbeta med ungdomar och vuxnas situation i Småland sedan 1989.

Den medlemsorienterade delen av verksamheten består huvudsakligen sociala aktiviteter som t.ex. fysiska och hälsofrämjande aktiviteter och cafékvällar. Föreningen har även ett bibliotek innehållande intresserelaterad skön- och facklitteratur, vilket är öppet för medlemmar att använda.