Hälsa, sex & hiv

RFSL

Jourverksamhet

RFSL Brottsofferjour
Genom RFSL:s brottsofferjour kan du få stöd och hjälp med det våld du varit med om. Du kan prata med oss om hur du har det på telefon eller via mejl, eller så kan du komma till vår besöksadress i Stockholm. Besök RFSL Brottsofferjour här!

Har du utsatts för kränkningar, våld, hot, trakasserier eller hatbrott? RFSL:s brottsofferjour för hbt-personer finns för att stödja dig. Ring 020-34 13 16 eller skriv till boj@rfsl.se

Länktips

Heder.nu
RFSL Rådgivningen Skåne driver ett projekt som ger information, kunskap och stöd till dig som är ung homo- eller bisexuell och är utsatt för hedersrelaterat våld på grund av sexuell läggning. Besök www.heder.nu

umo.se
UMO är en nationell ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. Syftet med sajten är att göra det lättare för unga att hitta relevant, aktuell och kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. Besök www.umo.se

umo.se
Här hittar man all information om olika könssjukdomar. Besök www.umo.se/Sex/Konssjukdomar

Youmo.se
Youmo is a site for young persons from 13 to 20 years of age. Here you will find information in several other languages about your body, sex and health. www.youmo.se

RFSL.se
Här hittar blandat kring hbtq-personers liv och hälsa. www.rfsl.se/verksamhet/halsa-sexualitet-och-hiv/

RFSU.se
Här finns mycket information kring kropp och sexualitet. http://www.rfsu.se/sv/