Vad är RFSL?

Om ossRFSL

RFSL bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL har 33 lokala avdelningar runtom i landet och cirka 6 000 medlemmar (maj 2014).

2007 bytte förbundet utläsningen av sitt namn från Riksförbundet för sexuellt likaberättigande till RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. 2014 gjordes ett tillägg i utläsningen, till att förbundet heter RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

Vad gör RFSL?

RFSL arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner, samt andra personer med queera uttryck och identiteter, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra. RFSL:s verksamhet är mångsidig och består bland annat av politisk påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter. Konkret kan det röra sig om allt ifrån att uppvakta politiker och myndigheter och erbjuda utbildningar till att arrangera fester och andra sociala aktiviteter. Mycket av det politiska arbetet sker på central förbundsnivå, medan den individstödjande och sociala verksamheten oftast sker på avdelningsnivå.

Var finns RFSL?

RFSL:s förbundskansli finns i Stockholm, på Sveavägen 59. I hela landet finns det avdelningar inom förbundet. Det finns minst en avdelning i varje län. RFSL-avdelningarna har ofta ett varierat program som oftast innehåller kafékvällar, festverksamhet och annan social verksamhet och inte sällan studiecirklar och föredrag.

Alla är välkomna att bli medlemmar

Genom att bli medlem i RFSL stödjer du inte bara vårt sexualpolitiska arbete, du får också tillgång till de aktiviteter som ordnas i din lokala avdelning. Kontakta gärna av dig till din avdelning för mer information om vad som händer just hos dig. Alla som vill stödja RFSL är välkomna att bli medlemmar!

Ung och hbtqi?

Under 2003 bildades RFSL Ungdom – ett rikstäckande ungdomsförbund. Alla under 26 års ålder blir automatiskt medlem i ungdomsförbundet när man löser medlemskap i RFSL. RFSL Ungdom har särskilda verksamheter enbart för ungdomar. RFSL Ungdom hittar du via: www.rfslungdom.se

Genom att bli medlem i RFSL Kronoberg stödjer du inte bara vårt sexualpolitiska arbete, du får också tillgång till de aktiviteter som ordnas av oss.

Alla som vill stödja RFSL är välkomna att bli medlemmar!